کاربردهای آنتن

کاربردهای آنتن

 

 • ارتباط‌های بی‌سیم
 1. سامانهٔ ارتباط‌های شخصی (PCS)
 2. ماهوارهٔ موقعیت‌یاب جهانی (GPS)
 3. شبکه‌های ناحیهٔ محلی بی‌سیم (WLAN)
 4. تلویزیون ماهواره‌ای پخش مستقیم (DBS)
 5. ارتباطات سیار
 6. تلفن ریز موج یا ارتباطات ماهواره‌ای
 7. پخش رادیو و تلویزیون و …
 • سنجش از دور
 1. رادار [سنجش از دور فعال-تابش و دریافت]
  1. کاربردهای نظامی (جستجو و ردیابی هدف)
  2. رادار هواشناسی و واپایش جریان هوا
  3. تشخیص سرعت خودرو
  4. واپایش ترافیک
  5. رادار نافذ به زمین (GPR)
  6. کاربردهای کشاورزی
 2. پرتوسنجی [سنجش از دور منفعل-دریافت تابش]
  1. کاربردهای نظامی (اجتناب از تهدید، رهگیری سیگنال)
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.